Hem

Reconnection, Reconnective healing

Eric Pearl

Referenser

Kontakt

The Living Matrix

Reconnection-smycken

Om mig

Inspiration

Länkar

Bergsmeditation

Företagsråd

Webshop

Hälsobutik

TÄVLING

 


Bergsmeditation

 

Jag är diplomerad Bergsmeditationsledare.

Denna sida uppdateras inte längre gå till http://www.livsstigen.se


 

 


Jag säljer den svenska versionen av Terry Evans Bergsmeditation.
En CD med ledd meditation av Victoria Kerttu (Terrys tolk och utbildad Bergsmeditationsledare)
Pris 140 kr

 

BM - Vilket är dess syfte?

http://www.creativexperiences.com/BluerangeEasy/templates/common/standard/images/spacer.gif

 • BM är en teknik för att utveckla känslomässig intelligens.
 • BM är ett verktyg för att utveckla intuitionens språk.
 • BM är en teknik för personlig utveckling som tillåter användaren att upptäcka sin egen sanning.
 • BM är ett sätt att upptäcka positiv dold potential.
 • BM ger dig inte lösningar utan hjälper dig att finna dem genom att erbjuda dig ett val.
 • BM säger inte vad som är bra eller dåligt, rätt eller fel. Den hjälper helt enkelt individen att förstå mer om sig själv.
 • BM är en metod för att förstå sina egna känslor och den effekt de har på vår inre och yttre verklighet. Den hjälper deltagaren att tydligt sätta ord på känslorna.
 • BM är ett sätt att skapa ett språk som härrör från individens känslomässiga struktur. Detta tillåter användaren att ge ett äkta bidrag baserat på vilka de är och inte vad de tror de förväntas vara.
 • BM kan förbättra kommunikationen i ett affärsmöte eller vid utvecklingen av arbetslag.
 • BM kan förbättra det sätt varpå vi relaterar yrkesmässigt, socialt eller hemma och ger oss därmed bättre livskvalitet.
 • BM ger oss tillgång till den enorma känslomässiga skattkista som många av oss hittills inte har kunnat känna igen, utnyttja och utveckla.
 • BM används i en gruppsituation och skapar därför aspekter av hur vi handskas med vår vardagsverklighet.
 • BM kan när man väl har lärt sig den användas på egen hand.


  Vad erbjuder dessa nycklar?
  Alla de här nycklarna tillsammans erbjuder valmöjligheter som gör att vi kan lämna beteendemönster bakom oss som inte längre tjänar våra personliga mål.

 

Ovanstående text är kopierad från
 http://www.creativexperiences.com/svenska/bergsmeditationen-bm/bm-vilket-ar-dess-syfte/